هدف از این تحقیق بررسی کیفیت سود و اهداف حسابداری با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

کیفیت سود

2-1-1) اهداف حسابداری و گزارشگری مالی

2-1-2) ظهور نظریه کیفیت سود

2-1-3) مفهوم کیفیت سود

2-1-4) تعریف کیفیت سود

2-1-5) اهمیت ارزیابی کیفیت سود

2-1-6) عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود

2-1-7) شاخص کیفیت سود

2-1-8) تحلیل  کیفیت سود

2-1-9) تحلیل بنیادی کیفیت سود

پیشینه

منابع

 

 

 

نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس اوراق بهادار مطرح شد . آنها استنباط ‌کردند ، سود گزارش شده قدرت سود آوری شرکتها را آنچنان نشان نمی دهد که به ذهن باید متبادر گردد. آنها دریافتند که تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه­گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی است . برای بیان سودمندی سود در تعیین ارزش شرکت تنها به میزان گزارش شده نباید توجه کرد ،  بلکه باید به کیفیت سود گزارش شده نیز توجه نمائیم . منظور از کیفیت سود ، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است . به عبارت دیگر ، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال های آتی و ضریب اطمینان نسبت به کسب سودهای آتی بستگی دارد. ( جهانخانی ، 1374 ، 41 تا 66 )

 

 

 

 

برداشت حسابداران و تحلیل گران مالی از واژه سود متفاوت می باشد . تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش شده ( سود حسابداری ) را متفاوت از سود واقعی می دانند . یکی از دلایلی که ممکن است تحلیل گران ، سود خالص گزارش شده را با سود واقعی متفاوت بدانند این است که این امکان وجود دارد که سود به وسیله مدیران دستکاری شود . این دستکاری از طریق بکارگیری روشهای مختلف حسابداری توسط مدیریت امکان پذیر است . اعمال روشهایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا ، استهلاک سرقفلی ، هزینه جاری یا سرمایه ای تلقی کردن هزینه های تحقیق و توسعه ، مثال هایی هستند که مدیران می توانند از طریق اعمال روشهای مختلف حسابداری ، سود را دستخوش تغییر نمایند . ( جهانخانی ، 1374 ، 45 )