هدف از این تحقیق بررسی فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر یادگیری با فرمت docx در قالب 77 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر یادگیری

توسعه حرفه ای

فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی بر یادگیری

نقش و تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشی

مزیت های بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت

انواع اموزش و یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

خودیادگیری

یادگیری از راه دور

کلاس مجازی

یادگیری گروهی

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش معلم

پیشینه

منابع

 

 

 

   تجربه نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی بر نظام آموزشی دارد. شاید تکنولوژی بتواند یاددهی یادگیری را از محدودیت های برنامه ی درسی خطی برهاند، بین یادگیری در مراکز آموزشی و خارج از مراکز آموزشی، خانه و مکان های دوردست پلی بزند و پایه و اساسی برای مفهوم یادگیری برای زیستن با هم و در کنار هم،  فراهم سازد. هدف(یادگیری برای بودن)، رشد و توسعه ی یادگیری و توانایی عمل کردن با استقلال بیشتر، نقادی و موشکافی، برخورداری از قدرت تمیز و عهده دار شدن مسئولیت های فردی است. در این ارتباط،  آموزش نباید هیچ یک از ابعاد و ظرفیت های فردی شامل حافظه، استدلال، زیباشناسی، احساسات،  توان فیزیکی و مهارت های برقراری ارتباط را نادیده بگیرد.

 

 

 

   مفهوم (یادگیری برای بودن)به طرح این مساله اشاره داردکه یادگیری ضمنی که درکلاس های درس مرتبط با هم شکل می گیرد،  در آینده جایگاه قانونمند خود را در مراکز آموزشی خواهد یافت. وظیفه عمده