دانلود پاورپوینت آشنایی با روش تحقیق پیشرفته جهت رشته گوناگون در قالب 49 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

 

 

 

عامه: آگاهي در مقابل ناآگاهي يا دانستن در مقابل ندانستن. علم به مفهوم دانش Knowledge
خاص:‌ يافته‌هاي مبتني بر آزمايش و مشاهده. علم به معني علم تجربي Science
علم مجموعه فعاليت‌هاي منظم و منسجمي است كه به كمك آن واقعيت‌هاي جهان در كنار هم نهاده مي‌شود.
علم عبارت است از دانستني‌هاي قابل اثبات

 

 

 

تحقيق فرايندي برنامه ريزي شده, نظام مند (systematic ) و قابل اعتماد براي يافتن حقايق (حل مساله) يا فهم عميق مسايل (رفع ابهام) است.

 

 

 

فهرست مطالب
تعريف علم
ويژگي هاي علم
تقسيم بندي علم
ويژگي هاي علوم انساني
انتقادات وارده بر علوم انساني
علم منابع شناخت
تعريف تحقيق
اهداف تحقيق علمي
علم مراحل روش علمي
منابع موجود براي انتخاب موضوع تحقيق
نمونه اي از يک نمودار استخوان ماهي
شرايط تدوين موضوع تحقيق
چگونگي انجام بررسي پيشينه تحقيق
ويژگيهاي چارچوب نظري
فصل دوم پيشينه تحقيق
مباني تعيين اهداف فرعي
انواع اهداف تحقيق
بيان گزاره هاي مسأله
مشخص كردن متغيرها و تعريف عملياتي
رابطة متغير مستقل و متغير وابسته
مشخص كردن متغيرها و تعريف عملياتي متغيرها
انواع مقياس ها
سطوح ارزيابي